Zeeburgerdijk-Oost

Bouw op de Loswal (+ beeld van De Nieuwe Lijn)

Loswal start 21 november 2004 Januari/februari 2005

Bouwproject 'De Loswal'

 

'De Nieuwe Lijn' (2004 gereed gekomen)

(terrein voorm. Cruise Inn)

(info deels van de site van Stadsdeel Zeeburg)

Op de hoek van de Zeeburgerdijk en de Th.K. van Lohuizenlaan is het woningbouwproject 'De Nieuwe Lijn' gerealiseerd. (zie foto hieronder). Het bevindt zich recht tegenover het bouwproject 'De Loswal' dat tot gebied Zeeburgerdijk-Oost wordt gerekend.

Het woningbouwproject 'Loswal' (tekening uit brochure) bevindt zich op de hoek van de Zeeburgerdijk en (de brug van) de Th.K. van Lohuizenlaan.

Voorafgaande aan de bouw is de loswal geslopt evenals het voormalige verenigingsgebouw van de Flevo-ontspanningsvereniging. Er zal een nieuwe kademuur gebouwd worden.

Het gebouw omvat 42 koopwoningen en bergingen voor de woningen. Verder komt er op de begane grond 400m² bedrijfs- en kantoorruimte. Het resterende deel van het terrein wordt ingericht als parkeerplaats voor de woningen in het nabijgelegen woontoren (blok A).

Cruise Inn
Om de locatie beschikbaar te maken was het noodzakelijk om het bestaande clubhuis van de Rock & Rollvereniging 'Cruise Inn' te slopen. De vereniging is in 2000 verhuisd naar het Zeeburgereiland. Verder zijn twee bij het project afgemeerde woonarken verplaatst naar andere locaties in het stadsdeel.

Er zijn 13 sociale huurwoningen gebouwd waarvan één woning voor minder validen en 33 koopwoningen. Op de begane grond zijn verder 4 bedrijfsruimtes gerealiseerd. De parkeerkelder heeft een autolift en er is plaats voor 29 auto´s.

situatie: 25 januari 2005

links 'De Nieuwe Lijn', daarachter de bouw op de Loswal en woontoren A, rechts het Flevohuis.
Foto's van 'De Nieuwe Lijn'