Zeeburgerdijk-Oost

Grafitti

Het voormalige Stadsdeel Zeeburg heeft rond 2005 een inspraaknota graffitibeleid vervaardigd. Het voorstel kwam hier op neer:
De pijlers in het helofytenfilter worden onbereikbaar gemaakt door hekwerken. Er wordt daar klimop geplant tegen die pijlers. Een aantal pijlers, waar het geen kwaad kan, worden aangewezen als vrije graffitiplaats. Daar komen afvalbakken voor de spuitbussen. Er wordt contact gelegd met de graffitispuiters om uit te leggen waarom het helofytenfilter van belang is en er komt een feestelijke opening van de vrije plekken.

Update januari 2013. Wat hiervan terecht is gekomen is de vraag. Op de website van Stadsdeel Oost kon ik niets vinden over een graffitibeleid - alleen in een Flevoparkboekje van het stadsdeel staat iets over aandacht daarvoor. De Amsterdamse brug wordt momenteel (2012-2013) gerenoveerd. Wat ik zelf zie: er slingert regelmatig afval rond van graffiti-spuitbussen. En er wordt op elke denkbare plek 'gespoten'.