Zeeburgerdijk-Oost

Wintervogels

Vogels in en rond maalkom Gemaal Zeeburg - najaar 2004 / januari 2005

Koolmees
Pimpelmees
Andere zangvogels
IJsvogel
Watervogels maalkom

aalscholver

kokmeeuw

 

kuifeenden

 

 

Koolmees
Pimpelmees
Andere zangvogels
IJsvogel
Watervogels maalkom