Zeeburgerdijk-Oost
Maart 2000 is woningbouwvereniging de Dageraad begonnen met de nieuwbouw op de Zeeburgerdijk-Oost. In totaal worden er in het gehele gebied 152 woningen gebouwd, zowel koop, casco-koop als sociale huur.
Het project is het resultaat van een langdurig proces van overleg tussen stadsdeel, bewoners en de Dageraad.

Groene, milieuvriendelijke wijk in Amsterdam

 

 


de herberg / foto: Arie van der Sijde

In herberg "Zeeburg" kon men vanaf 1675, verse vis eten en een flinke pint drinken. Dit monument aan het einde van de Zeeburgerdijk wordt nu bewoond door vijf mensen.
Het project in vogelvlucht
Rechts ziet u de woontoren (blok A: koop) op de plek van het voormalige Shell-benzinestation - vlakbij het net zo hoge Flevohuis . Dan blok D (casco-koop); 2 blokken E (sociale huur) tegenover de woonboten; blok F (woongroep/sociale huur); blok G en J (koop). De Herberg staat net niet meer op de tekening.
Niet alleen óp de dijk wordt gebouwd. Bezijden de sporthal (witte vlak) zullen de blokken B en C (gemengd huur/koop) verrijzen.
schets plangebied Zeeburgerdijk-Oost
De Bouw
Fase I: D, Ea, Eb, G, J. (2000-2001)
Fase II: A, B, C (2001-2002)
De schets is afkomstig uit de verkoopbrochure.

Architecten: Lafour & Van Wijk
 
Najaar 1998 zijn de voormalige wisselwoningen afgebroken en verwijderd. Foto's: Arie van der Sijde, november 1998 Zicht op het Lozingskanaal vanaf de Zeeburgerdijk. . De bomen zijn beschermd door schotten.
Foto's: Goos van der Sijde, april 1999
De bomen op de dijk zijn zorgvuldig bekeken en de meeste grote bomen konden worden behouden. Een bouwblok, dat te dichtbij een belangrijke beukengroep stond, werd uiteindelijk zelfs helemaal uit het plan geschrapt.
Het behoud van zoveel mogelijk groen was overigens van begin af aan een uitdrukkelijk eis van de (voormalige en toekomstige) bewoners.
 
najaar 1998-de wisselwoningen zijn verwijderd  
 
Onder en naast de Schellingwouderbrug wordt een moerassige plas aangelegd als uitbreiding van het Flevopark. Er moet overigens nog wel een oplossing gevonden worden voor de graffiti onder de brug. (Een op zichzelf leuke traditie, maar wel tamelijk milieuvervuilend!). Het water zal het Nieuwe Diep verbinden met de aan te leggen waterpartijen in het gebied Zeeburgerdijk-Oost.  
Het Shell-benzinestation van Kriterion is halverwege 2000 afgebroken en verhuisd naar het Zeeburgereiland. Op deze plek komt de woontoren (blok A).