Zeeburgerdijk-Oost Bouw Fase I

Januari 2001

E januari 2001 D januari 2001
F westzijde F - ruimte X (sFinX)
F- gezamelijke ruimte binnen (X) F 2e verdieping -westzijde
F 2e verdieping oostzijde F oostzijde
F derde verdieping F 3e verdieping oostzijde
GJ vanaf F
G boven G leiding gefreesd
G-kozijnen