Zeeburgerdijk-Oost Bouw Fase I

Januari 2001

in de sneeuw / bouw rioolgemaaltje

Onderheiing rioolgemaaltje idem - op achtergrond E
het platte deel van het dak van F
heipalen gemaaltje rioolleiding voor F
J en G in de sneeuw