Zeeburgerdijk-Oost Bouw Fase I

September 2001 - D

Blok D - bij oplevering

D- de entree oostkant D
D- dijkweg voor bestrating weg richting oosten
D en lozingskanaal D- westzijde
D-westzijde D - op achtergrond  flat A
werk door bewoners aan de cascowoningen van D de weg is gereed - september 2001