Zeeburgerdijk-Oost Maaiveld

buurtschouw december 2002

Half december 2002 is een buurtschouw gehouden om te kijken wat er allemaal beter kan m.b.t. wegen, toegang, bebording, verlichting, afval etc. Deelnemers waren onder meer vertegenwoordigers van het stadsdeel Zeeburg, bewoners, en de milieupolitie. Nu is het gebied nog in ontwikkeling, maar een aantal zaken is zeker nu al voor verbetering vatbaar. Een fotografische impressie (met commentaar) van Marijke van Dalen.

Moet het 'manuele' hek aan het eind van de dijk zo blijven of moet er een ingewikkeld systeem met sleutels voor terugkomen?