Zeeburgerdijk-Oost

Maaiveld 3 december 2002

overzicht opgravingen bij Amsterdamse Brug - Foto: Goos van der Sijde

Woensdagavond 4 december 2002 kreeg ik een e-mail van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski die het complex als volgt omschrijft en dateert: 

"De fundamenten met gewelfbogen en zware muren (links op de foto, red.) behoren tot de grote stal die in 1769 was gebouwd en in 1938 is afgebroken. Het was de centrale plaats voor de opvang van vee dat Amsterdam inkwam. De locatie was in pacht door het Oude Zijds Huisdzittenhof, die dat recht in de 16e eeuw had verkregen. Onder het noordelijke deel van de fundamenten (rechts op de foto, red) zijn restanten van een ouder complex gevonden: hier liggen vloeren van gele ijsselsteentjes die waarschijnlijk behoren tot de stallen die hier in 1675 zijn ingericht tegelijk met de herberg Zeeburg."

Zie ook foto's hieronder. 

Dinsdag 3 december 2002:  Opnieuw foto's van de opgraving bij de Amsterdamse Brug, gebied Zeeburgerdijk-Oost. Ik sprak daar tevens met de mensen van  Bureau Monumenten en Archelogie. Ik begreep dat n.a.v. de gevonden potscherven men nu denkt dat de oudste delen wellicht uit de 17e of 18e eeuw zijn. Dus toch heel wat ouder dan ik eerst dacht.  De eerste week van december 2002 wordt alles verder onderzocht. Bekeken wordt of dit voor Zeeburg unieke bodemarchief voor het nageslacht behouden kan blijven!  

kaart2.jpg (95001 bytes)

 uitgraven.jpg (51514 bytes)

zoekscherf.jpg (31269 bytes) scherven.jpg (37091 bytes)
overzicht opgraving

 graven

zoeken naar scherven voor de datering  scherven 18e eeuw? 

stal.jpg (47080 bytes)

 < stalbodem met gele ijsselsteentjes - 17e-eeuw

mest kelder >- 18e-eeuw> 

beerkelder.jpg (48626 bytes)

 

Zeeburgerdijk-Oost

Maaiveld 1 december 2002

 

< opgravingen - op de achtergrond: De Herberg

Najaar 2002 zou het zgn. helofytenfilter - het moeras met rietplanten dat het water zuivert dat uit het Nieuwe Diep het gebied Zeeburgerdijk-Oost instroomt - klaar moeten zijn. De grond bleek echter te veel puin te bevatten, zodat deze vervangen moest worden  door andere grond opdat de rietplanten beter zullen groeien.  (daarnaast bleken 2 kleine plekken vervuild met olieresten - inmiddels opgeruimd). Daarbij werden de fundamenten van bouwsels ontdekt die ruim een eeuw geleden hier hebben gestaan. Men denkt aan stallen - De fundamenten worden de eerste week van december verder onderzocht. Bijgaand foto's van de vondsten en de graafwerkzaamheden. Ook geef ik een beeld van de nieuwe vijvers bij het Flevohuis.
Recente archeologie

Helofytenfilter

1bfunda-011202.jpg (98615 bytes) 1funda-011202.jpg (123680 bytes) 2funda-011202.jpg (144541 bytes)

 pan-filter-011202.JPG (113329 bytes)

6funda-011202.jpg (130141 bytes) 4funda-011202.jpg (127293 bytes) 5funda-011202.jpg (137978 bytes)

pan-graven-011202.JPG (124673 bytes)

7unda-011202.jpg (104998 bytes) 8unda-011202.jpg (91440 bytes) 9funda-011202.jpg (97097 bytes)13funda-011202.jpg (122642 bytes)

Graafwerkzaamheden

10funda-011202.jpg (124836 bytes) 11funda-011202.jpg (120180 bytes)12funda-011202.jpg (91719 bytes) 14funda-011202.jpg (69899 bytes) grond-C-011202.jpg (103739 bytes) grond-GJ-011202.jpg (86600 bytes)
De verkleuringen geven aan dat het water wellicht is vervuild met olieachtige stoffen
Flevovijver Flevovijver-011202.jpg (125126 bytes) Flevovijver2-011202.jpg (100791 bytes) Flevovijver3-011202.jpg (115077 bytes) FlevovijverA-011202.jpg (121106 bytes)
FlevovijverB-011202.jpg (105121 bytes) Flevoweg: flevoweg1-011202.jpg (120781 bytes) flevoweg2-011202.jpg (80795 bytes)
Dijkpad A / D dijkpadA1-011202.jpg (108447 bytes) dijkpadA2-011202.jpg (97593 bytes) pan-dijkpadA-011202.JPG (100569 bytes) dijkpadD-011202.jpg (174589 bytes)
Dijkpad E + woonboten + F E-pad-011202.jpg (531969 bytes) Wboot-011202.jpg (153662 bytes) Wboot2-011202.jpg (133525 bytes) dijkpadF-011202.jpg (174726 bytes)
Pad achter GJ padGJ-011202.jpg (151047 bytes) gemaal-011202.jpg (125090 bytes)