Gemaal Zeeburg

Gemaal Zeeburg speelde in de warme en droge zomer 2003 een belangrijke rol in het bestrijden van droogte en dreigende zoutwateroverlast in het poderlandschap van Zuid-Holland. De waterschappen in West-Nederland begonnen op dinsdag 26 augustus met het aanvoeren van zoet water vanuit het IJsselmeer naar het hoogheemraadschap Rijnland (Zuid-Holland). Gemaal Zeeburg - dat vlak achter de Zeeburgerdijk ligt - pompte het water uit het IJ-meer - via een siphon onder het Amsterdam-Riijnkanaal - door naar het Lozingskanaal waarna het zijn weg vervolgde richting centrum. Door het sluiten van sluizen in de grachten en de Amstel werd het water naar Zuid-Holland gedirigeerd, zodat men daar geen zilt water meer hoefde in te laten.

Gemaal Zeeburg

Dit duurde tot vrijdag 12 september 2003. Toen besloten de waterschappen in West-Nederland om weer te stoppen met de aanvoer van IJmeerwater naar het hoogheemraadschap Rijnland (Zuid-Holland).

De Amstel hernam zijn normale loop van zuid naar noord en Gemaal Zeeburg werd als vanouds weer ingezet bij het waterbeheer in en rond Amsterdam. Zie ook:

 
Een van de grote pompen Water stroomt richting  stad