Zeeburgerdijk-Oost

Aanleg van het witte paaltjespad - najaar 2001

het witte paaltjespad - herfst 2001

De 'grande randonnee' van Zeeburg wordt dit pad ook wel spottend genoemd. De route is dan ook niet te missen. Ontelbare witte paaltjes wijzen je de weg van het slechts een paar honderd meter lange pad dat zich achter de Herberg en de nieuwbouw langs de maalkom slingert. Op deze foto zijn nog enkele restanten van de voormalige wisselwoningen te zien. Inmiddels (november 2001) zijn die ook weggehaald.grondwerk in september 2001 >
Onder: groen uitdunnen - struiken verwijderen
september 2001
oktober - aanleg pad
situatie november 2001